Լիբանա | EUNewsletter

Լրիվ անվանումը` Լիբանանի հանրապետություն
Մայրաքաղաքը` Բեյրութ
Պետական կառուցվածքը` հանրապետություն
Տարածքը` 10.400 քառ. կմ
Բնակչությունը` 4.140 մլն
Պետական լեզուն` արաբերեն
Կրոնը` մուսուլման` 59.7%, քրիստոնյա` 39