ԵՄ կառուցվածք | EUNewsletter

ԵՄ կառույցներ և մարմիններ


Ձևավորելով Եվրոպական միություն` անդամ երկրները մասամբ հրաժարվել են իրենց ազգային ինքնիշխանությունից` միասնական կառուցվածքով քաղաքական միավորում ստեղծելու նպատակով: Ներկայումս գոյություն ունեն Եվրոպական յոթ պաշտոնական ենթակառուցվածքային միավորումներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ուրույն դերն ունի ԵՄ-ի գործունեության մեջ: